SETAS GOURMET DE GALICIA SL. comprométese a manter esta web actualizada e precisa. Se, con todo, encontrara algo incorrecto ou desactualizado, agradeceriamos que nos avisase. Por favor, indique en que parte da web leu a información. Revisarémola o antes posible. Por favor, envíe a súa dúbida por correo electrónico a: info@esporaefungo.es.

Non nos responsabilizamos das perdas derivadas de inexactitudes ou datos incompletos, nin das perdas resultantes de problemas causados ou inherentes á difusión da información a través de Internet, como interrupcións ou erros. Ao utilizar formularios web, esforzámonos por limitar ao mínimo o número de campos obrigatorios. Por calquera perda sufrida como resultado do uso de datos, consellos ou ideas proporcionadas por SETAS GOURMET DE GALICIA SL. ou no seu nome a través desta web, SETAS GOURMET DE GALICIA SL. non acepta ningunha responsabilidade.

As respostas e preguntas sobre privacidade enviadas por correo electrónico ou a través dun formulario web serán tratadas da mesma forma que as cartas. Isto significa que pode esperar unha resposta nosa nun prazo máximo de 1 mes. No caso de solicitudes complexas, informarémolo no plazo de 1 mes se necesitamos un máximo de 3 meses.

Cualquera dato persoal que nos proporcione no contexto da súa resposta ou solicitude de información só se utilizará dacordo coa nosa declaración de privacidade.

SETAS GOURMET DE GALICIA SL. fará todos os esforzos razoables para protexer os seus sistemas contra calquera forma de uso ilícito. SETAS GOURMET DE GALICIA SL. aplicará as medidas técnicas e organizativas adecuadas a tal fin, tendo en conta, entre outras cousas, o estado da técnica. Non obstante, non será responsable de ningún dano, directo e/ou indirecto, sufrido por un usuario da web, que se derive do uso ilícito dos seus sistemas por parte dun terceiro.

SETAS GOURMET DE GALICIA SL. non se fai responsable do contido das páxinas web ás que se fai referencia mediante ligazóns ou outras referencias. Os produtos ou servizos ofertados por terceiros estarán suxeitos aos termos e condicións aplicables de ditos terceiros.

Os nosos empregados farán todo o posible para garantir a accesibilidade da nosa páxina web e para mellorala continuamente. Incluso para as personas que utilizan programas informáticos especiais debido a unha discapacidade.

Esta web está construída dacordo coas pautas de nivel AA WCAG 2.1. Estas pautas son acordos internacionalmente recoñecidos sobre accesibilidade, sostenibilidade, intercambiabilidade e facilidade de busca de sitios web.

Todos os dereitos de propiedade intelectual sobre o contido desta web pertencen a SETAS GOURMET DE GALICIA SL..

A copia, difusión e cualquera outro uso destes materiais non está permitido sen permiso escrito de SETAS GOURMET DE GALICIA SL., excepto e só na medida na que se estipule o contrario nos regulamentos da lei obrigatoria (como o dereito de cita), a menos que o contido específico dite o contrario.

Se ten algunha pregunta ou problema coa accesibilidade da web, non dubide en poñerse en contacto con nós.